Wat is een oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die van de opvang gebruik maken.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kinderen op de kinderopvang en de ouders van deze kinderen. Dit doet de commissie door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang. De commissie heeft op een aantal punten een verzwaard adviesrecht en praat mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/ gezondheid en eventuele prijswijzigingen.

Vergaderingen

Minimaal vier keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar met de directeur van de kinderopvang. Iedere ouder die opvang afneemt bij de kinderopvang kan daarbij als toehoorder aanwezig zijn, indien vooraf aangemeld.
De notulen kan ook nagelezen worden door alle ouders.

De commissie helpt daarnaast waar nodig bij het organiseren van ouderavonden/ thema bijeenkomsten en het bieden van ondersteuning bij diverse activiteiten zoals de Dag van de PM’er.

Wie zit er in de oudercommissie?

Elke ouder die een kind op de kinderdagopvang of de buitenschoolse opvang heeft kan in de oudercommissie plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de locatie. Elk OC-lid wordt voor de duur van twee jaar benoemd.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? Meldt u aan door een mail te sturen. Heeft u nog vragen voordat u zich wil aanmelden, neem dan ook gerust contact met ons op.
Bij vragen, interesse of opmerkingen kunt u de oudercommissie benaderen via: ocnatuurlijkavontuurlijk2018@gmail.com

 

Huidige oc-leden
Op dit moment bestaat de OC van Natuurlijk Avontuurlijk uit 6 ouders.
De leden stellen zich hieronder kort voor:

Mirjam de Zee
Samen met Tjeerd heb ik twee zoons. Job is 3,5 jaar en zit bij de Klavertjes. Daan is 1 jaar en zit bij de Vlindertjes. Allebei de jongens vinden het heerlijk bij Natuurlijk Avontuurlijk. Lekker spelen, dansen, zingen, nieuwe dingen ontdekken en natuurlijk: naar de stal! Wij zijn vanaf het begin heel enthousiast over deze kinderopvang en dat zijn we nog steeds. Ik heb me opgegeven om bij de oudercommissie te gaan, om meer betrokken te zijn bij het reilen en zeilen en hopelijk iets te kunnen betekenen voor andere ouders, maar ook voor de medewerkers. Naast het opvoeden van de kinderen werk ik als kleuterleerkracht op een basisschool in Utrecht.

Suzanne Wesdorp
Onze driejarige dochter Lieke heeft een driedaagse plaatsing in peutergroep ‘De Klavertjes’ van Natuurlijk Avontuurlijk. De eerste twee jaar van onze kennismaking met het kinderdagverblijf waren wij ouders van babygroep ‘De Vlindertjes’ en vanaf 2022 opnieuw, want in september is onze tweede dochter Roos geboren. Zeer tevreden zijn wij over de dienst van Natuurlijk Avontuurlijk en in de zomer van 2018 stapte ik enthousiast de oudercommissie in. Met als doel; nauw betrokken en adviserend te kunnen zijn bij de gang van zaken binnen de kinderopvangorganisatie waar onze dochters een groot gedeelte van hun jonge jaren verblijven.

Suzanne van den Bosch

Hallo, mijn naam is Suzanne. Ik woon samen met mijn man en mijn zoontje in Culemborg. Mijn zoontje gaat naar de kinderopvang van Natuurlijk Avontuurlijk en heeft het daar altijd heerlijk naar zijn zin. In september hebben we er een tweede kindje bij gekregen die ook naar de Natuurlijk Avontuurlijk gaat.

Anja Spithoven

Mijn naam is Anja Spithoven, ik ben 32 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Inmiddels zitten onze oudste 2 op de BSO en onze jongste op het KDV bij de klavertjes. We komen dit jaar al weer 7 jaar met veel plezier en vertrouwen bij Natuurlijk Avontuurlijk onze kindjes brengen. Naast het zijn van moeder, werk ik als casemanager in de zorgsector.
Sinds juni 2020 ben ik lid geworden van de oudercommissie bij Natuurlijk Avontuurlijk. Ik had al langere tijd het idee om mijzelf aan te melden als OC lid, maar dit kwam er telkens niet van. Ik heb mij uiteindelijk aangemeld om een onderdeel van de schakel te kunnen zijn tussen ouders en het kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang.

Chantal Manschot

Hallo, mijn naam in Chantal, moeder van Emma (2 jaar) en Gijs (5 maanden). Emma gaat naar de Madeliefjes en Gijs naar de Vlindertjes. Ze hebben het erg naar hun zijn bij Natuurlijk Avontuurlijk! Emma komt elke keer vol enthousiasme met mooie verhalen thuis! Gijs zegt nog niet zoveel, maar zijn tevreden snoetje bij thuiskomst zegt voor ons voldoende. Sinds kort ben ik lid van de OC met het doel om betrokken te zijn bij de organisatie waar onze kinderen met zoveel plezier naar de opvang gaan!

Marjolein Koolstra

Hallo, mijn naam is Marjolein Koolstra. Samen met mijn vriend en ons dochtertje, Nina, woon ik in het gezellige Culemborg. Ons dochtertje gaat met veel plezier naar de kinderopvang van Natuurlijk Avontuurlijk en zit bij de Bijtjes. Ik wilde graag lid worden van de oudercommissie, om zo meer betrokken te zijn bij de opvang waar ons dochtertje de komende jaren nog flink wat tijd zal doorbrengen. 

Volg ons op Facebook

 

Bekijk foto's, ervaringen en meer.

copyright Natuurlijk Avontuurlijk 2018    -   privacyverklaring