Peuteropvang in Culemborg

Bent u op zoek naar leuke en stimulerende peuteropvang voor uw kind in Culemborg en op korte afstand van Vianen? Tijdens het peuterverblijf van Natuurlijk Avontuurlijk in Culemborg leert uw peuter spelenderwijs doormiddel van spelletjes, zingen, bewegen, praten en kring spelletjes. Zo leren ze op een leuke manier samenspelen, het delen van speelgoed en meegaan in een groepsproces. Daarnaast gaan ze tijdens het peuterverblijf op hun laarzen de koeien op de boerderij bezoeken of op ontdekking in een groene speeltuin. De peuterspeelgroep bij Natuurlijk Avontuurlijk biedt in een kleinschalige groep een goede voorbereiding op de basisschool aan, zodat de stap naar de basisschool vloeiend kan verlopen.

Plezier en stimulatie bij onze peuteropvang

Tijdens de peuteropvang en kinderopvang stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden. Zo leert uw kind beginnend samenspel, wordt de woordenschat gestimuleerd en komt uw kind in contact met de natuur en de dieren. Dit doen we door verschillende activiteiten aan te bieden gedurende de ochtenden. Hierbij kunt u denken aan een kringgesprek, voorlezen, liedjes zingen, knutselen, vrij spel en veel buiten spelen in de ontdektuin van onze groene kinderopvang. De tuin biedt voldoende uitdagingen voor de motorische ontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen genieten van de koeien, kippen, de schaap en de geit in de buitenruimte en op de boerderij.

We bieden tijdens het peuterverblijf activiteiten aan in verschillende thema’s die aansluiten bij de seizoenen en de leef- en belevingswereld van kinderen. De ochtend bestaat uit een aantal vaste activiteiten, waarbij er voldoende ruimte is voor vrij spel, zelf ontdekken en ervaren.

Aanmelding voor onze peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep bij ons kinderdagverblijf is op basis van inschrijvingen geopend van maandag t/m vrijdagochtend, tijdens de schoolweken van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt ook kiezen om vanaf 7.30 uur al gebruik te maken van de peuteropvang. U kunt kiezen voor een contract vanaf 7.30 uur of vanaf 8.30 uur. Daarnaast is een combinatie met hele dag dagverblijf en een ochtend bij de peuteropvang mogelijk. Net als bij opvang op het dagverblijf/ BSO ontvangt u op basis van uw inkomen kinderopvangtoeslag. Deze kunt u aanvragen via de belastingdienst.

Voeding & Verzorging

 

Samen met de oudercommissie hebben we een voedingsbeleid opgesteld. In dit voedingsbeleid staat omschreven wat we belangrijk vinden met betrekking tot voeding en welke voedingsmiddelen we hierin vinden passen. We hebben ervoor gekozen om het gebruik van suikers te reduceren.

 

Lees meer

Pedagogisch Beleidsplan

 

Kinderopvang Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). De VAK ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt hen een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast verzorgt de VAK deskundigheidsbevordering voor de ondernemers en de pedagogisch medewerkers.

De VAK formule en daarmee dus tevens de formule die Natuurlijk Avontuurlijk hanteert, gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moet gaan. Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle, ruimtelijke, individuele- en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers toe.

 

Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK

 

De Verenigde Agrarische Kinderopvang ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij. De VAK levert aan zelfstandige agrarische kinderopvang een totaal formule…

 

 

Lees meer

Openingstijden

 

Onze peuteropvang is 40 weken per jaar (schoolweken) van maandag t/m vrijdagochtend (op basis van de inschrijvingen) van 8.30 tot 12.30 uur geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen.

Halen & Brengen

 

In de ochtend kunnen kinderen gebracht worden Tussen 8.30 en 9.00 uur. De peuteropvang zal om 9.00 uur starten met het ochtendprogramma. Het ophaalmoment is om 12.00 uur of om 12.30 uur. 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Zou u graag meer informatie ontvangen over onze peuterspeelgroep? Dan verwijzen we u graag naar onze informatiefolder. Heeft u specifieke vragen met betrekking tot het peuterverblijf? Stel ons gerust uw vragen over onze peuteropvang via ons contactformulier. U kunt uw kind ook direct aanmelden via ons inschrijfformulier.

copyright Natuurlijk Avontuurlijk 2018    -   privacyverklaring