bel voor een rondleiding 0345 533880

Natuurlijk Avontuurlijk is een professioneel kinderdagverblijf op een echte boerderij net aan de rand van Culemborg. Per 1 oktober 2019 zijn wij gestart met het aanbieden van peuteropvang.

De peuteropvang is voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Zij kunnen meerdere dagdelen in de week bij ons genieten van de boerderij en de buitenruimte. Naast het buiten spelen bieden we activiteiten aan binnen een thema, zingen we liedjes, gaan we in de kring, eten we fruit en is er ruimte om samen te spelen en te leren delen. Zodat de overstap naar de basisschool vloeiend kan verlopen.

De peuteropvang is op basis van inschrijvingen op maandag t/m vrijdagochtend, tijdens de schoolweken van 8.30 tot 12.00 uur geopend. Meldt uw kind nu voor minimaal 2 ochtenden aan via het inschrijfformulier.

Voeding & Verzorging

 

Samen met de oudercommissie hebben we een voedingsbeleid opgesteld. In dit voedingsbeleid staat omschreven wat we belangrijk vinden met betrekking tot voeding en welke voedingsmiddelen we hierin vinden passen. We hebben ervoor gekozen om het gebruik van suikers te reduceren.

 

Lees meer

Pedagogisch Beleidsplan

 

Kinderopvang Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). De VAK ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt hen een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast verzorgt de VAK deskundigheidsbevordering voor de ondernemers en de pedagogisch medewerkers.

De VAK formule en daarmee dus tevens de formule die Natuurlijk Avontuurlijk hanteert, gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moet gaan. Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle, ruimtelijke, individuele- en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers toe.

 

  Tarief

 

Voor de peuteropvang hanteren wij een uurtarief van € 9,02 per uur met afname van minstens twee ochtenden. Daarmee komt ons tarief per dagdeel op €31,57 (van 8.30 tot 12.00 uur). 

 

We zijn gelukkig met het feit dat de overheid, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de toeslag voor de dagopvang heeft verhoogd naar €8,10 per uur. 

Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK

 

De Verenigde Agrarische Kinderopvang ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij. De VAK levert aan zelfstandige agrarische kinderopvang een totaal formule…

 

 

Lees meer

Openingstijden

 

Onze peuteropvang is 40 weken per jaar (schoolweken) van maandag t/m vrijdagochtend (op basis van de inschrijvingen) van 8.30 tot 12.00 uur geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen.

Halen & Brengen

 

In de ochtend kunnen kinderen gebracht worden Tussen 8.30 en 9.00 uur. De peuteropvang zal om 9.00 uur starten met het ochtendprogramma. Het ophaalmoment is om 12.00 uur. 

 

copyright Natuurlijk Avontuurlijk 2018    -   privacyverklaring