bel voor een rondleiding 0345 533880

Natuurlijk Avontuurlijk is een professioneel kinderdagverblijf op een echte boerderij net aan de rand van Culemborg. Wij hebben plaats voor 74 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, ingedeeld in 5, zoveel mogelijk horizontale groepen. Dit wil zeggen dat we drie groepen hebben in de leeftijdscategorie 0-3 jaar en twee peutergroepen in de leeftijd van 2-4 jaar. Kinderen stromen tussen de 2 en 2,5 jaar door van de 0-3 groep naar de 2-4 groep.

Daarnaast hebben we 50 kindplaatsen beschikbaar voor Buitenschoolse opvang, voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Voeding & Verzorging

 

Samen met de oudercommissie hebben we een voedingsbeleid opgesteld. In dit voedingsbeleid staat omschreven wat we belangrijk vinden met betrekking tot voeding en welke voedingsmiddelen we hierin vinden passen. We hebben ervoor gekozen om het gebruik van suikers te reduceren.

Wij vinden het belangrijk dat elke baby in verband met gevoeligheid voor bepaalde babyvoeding zijn of haar eigen flesvoeding dient te behouden, daarom hebben we ervoor gekomen om geen flesvoeding te verstrekken. Flesvoeding dient u dus zelf mee te nemen.

Lees meer

Pedagogisch Beleidsplan

 

Kinderopvang Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). De VAK ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt hen een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast verzorgt de VAK deskundigheidsbevordering voor de ondernemers en de pedagogisch medewerkers.

De VAK formule en daarmee dus tevens de formule die Natuurlijk Avontuurlijk hanteert, gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moet gaan. Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle, ruimtelijke, individuele- en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers toe.

Tarief & Tegemoetkoming

Tarieven kinderdagverblijf 2023

Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK

 

De Verenigde Agrarische Kinderopvang ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij. De VAK levert aan zelfstandige agrarische kinderopvang een totaal formule…

 

 

Lees meer

Openingstijden

 

Ons kinderdagverblijf is het hele jaar van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen.

 

 

Halen & Brengen

 

Wij hebben er voor gekozen om dagopvang aan te bieden in hele dagen. De reden hiervoor is dat we de rust en de duidelijkheid voor de kinderen op de groep erg belangrijk vinden.
In de ochtend kunnen kinderen gebracht worden tussen 7.00 en 9.00 uur. Tussen 16.30 en 18.30 uur kunnen kinderen weer worden opgehaald.

copyright Natuurlijk Avontuurlijk 2018    -   privacyverklaring