Ons KDV in Culemborg

Natuurlijk Avontuurlijk is een professioneel KDV op een echte boerderij net aan de rand van Culemborg en op korte afstand van Vianen. Ons KDV plaats voor 74 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, ingedeeld in 5, zoveel mogelijk horizontale groepen. Dit wil zeggen dat we drie groepen hebben in de leeftijdscategorie 0-3 jaar en twee peutergroepen in de leeftijd van 2-4 jaar. Kinderen stromen tussen de 2 en 2,5 jaar door van de 0-3 groep naar de 2-4 groep. Daarnaast hebben we 50 kindplaatsen beschikbaar voor Buitenschoolse opvang, voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Het gemak van ons KDV

Bij ons kinderdagverblijf staat de zorg en welzijn van uw kind centraal, zowel tijdens de dagopvang als bij onze buitenschoolse opvang. De gekwalificeerde medewerkers van ons KDV zorgen ervoor dat uw kind na schooltijd veilig en comfortabel wordt opgevangen. Voor kinderen die gebruikmaken van onze naschoolse opvang, regelen wij het ophalen bij de school zodra de schoolbel gaat. Dit zorgt voor een naadloze overgang van school naar opvang, waarbij uw kind direct kan beginnen met ontspannen en plezier maken in onze veilige en stimulerende boerderijomgeving. Onze medewerkers zijn speciaal getraind om elke dag weer kwalitatieve zorg en aandacht te bieden aan elk kind, zodat u als ouder met een gerust hart uw dag kunt voortzetten.

Voeding & Verzorging

 

Samen met de oudercommissie hebben we een voedingsbeleid opgesteld. In dit voedingsbeleid staat omschreven wat we belangrijk vinden met betrekking tot voeding en welke voedingsmiddelen we hierin vinden passen. Onze groene kinderopvang heeft ervoor gekozen om het gebruik van suikers te reduceren. Wij vinden het belangrijk dat elke baby in verband met gevoeligheid voor bepaalde babyvoeding zijn of haar eigen flesvoeding dient te behouden, daarom hebben we ervoor gekomen om geen flesvoeding te verstrekken. Flesvoeding dient u dus zelf mee te nemen.

Lees meer

Pedagogisch Beleidsplan

 

Ons KDV is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). De VAK ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt hen een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast verzorgt de VAK deskundigheidsbevordering voor de ondernemers en de pedagogisch medewerkers. De VAK formule en daarmee dus tevens de formule die Natuurlijk Avontuurlijk hanteert, gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moet gaan. Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle, ruimtelijke, individuele- en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers toe.

Natuurlijk Avontuurlijk is aangesloten bij de VAK

 

De Verenigde Agrarische Kinderopvang ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij. De VAK levert aan zelfstandige agrarische kinderopvang een totaal formule…

 

 

Lees meer

Openingstijden

 

Ons KDV is het hele jaar van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.30 uur geopend, met uitzondering van de nationale feestdagen.

 

 

Halen & Brengen

 

Wij hebben er voor gekozen om dagopvang aan te bieden in hele dagen. De reden hiervoor is dat we de rust en de duidelijkheid voor de kinderen op de groep erg belangrijk vinden. In de ochtend kunnen kinderen gebracht worden tussen 7.00 en 9.00 uur. Tussen 16.30 en 18.30 uur kunnen kinderen weer worden opgehaald.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten over ons KDV en de unieke mogelijkheden die wij bieden voor de zorg en ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons via 0345 533880. Onze deskundige medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u meer te vertellen over onze werkwijze, faciliteiten en pedagogisch beleid. Aarzel niet om uw kind aan te melden voor onze dagopvang of buitenschoolse opvang.

copyright Natuurlijk Avontuurlijk 2018    -   privacyverklaring